Головна Проекти Проект « Синя вода »

Проект « Синя вода »

На сьогоднішній день Фондом започатковано проект «Синя Вода» і розпочато копітку роботу з підготовки до 650 річчя Синьоводської битви.

 

   Синьоводської битви. Битва на Синіх Водах імовірно відбулася поблизу села Торговиці Новоархангельського району Кіровоградської області. Ця битва підірвала могутність Золотої Орди, поклавши початок звільненню східнослов»янських народів від монголо-татарського іга. В межах проекту планується:
• Проведення в квітні-травні 2012 року міжнародної конференції «Синьоводська битва: історична подія та її контексти», яка передбачатиме широке залучення фахівців з Литви та Білорусі яка передбачатиме широке залучення фахівців Литви, Білорусі, Російської Федерації та видання матеріалів (тез доповідей) конференції;
• Сприяння підготовці дослідницької роботи «Синьоводська битва: факти і дискусії»;
• Участь у підготовці популярного ілютрованого видання;
• Випуск в обіг ювілейної монети (серії ювілейних монет), поштової марки та поштового конверту;
• Відкриття обеліску (стели), присвяченого битві;
• Сприяння розширенню в Кіровоградському обласному краєзнавчому музеї експозиції, присвяченої битві на Синіх Водах.

 

04/12/2012

У п'ятницю, 07 грудня 2012 р., о 13 годині

у приміщенні «Українсько-німецького центру» економічного факультету  Київського національного університету ім. Т.Шевченка за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 90а (1 поверх) відбудеться презентація книги Бориса ЧЕРКАСА:

«СИНЬОВОДСЬКА БИТВА 1362 року»

Автор презентуватиме унікальне видання про невивчені сторінки української історії, зокрема маловідому для сучасників битву на Синіх Водах, що відбулася у 1362 році. Результатом битви стало остаточне звільнення сучасної території України від монголо-татарського ярма.

ЗАПРОШУЄМО УСІХ, КОМУ НЕ БАЙДУЖА ВЛАСНА ІСТОРІЯ.

Книга видана за сприяння Всеукраїнського благодійного фонду «Україна-ЮНЕСКО


 

07/09/2012

    З нагоди 650-ї річниці битви на Синіх Водах Товариство воєнних істориків при Міжнародному благодійному фонді «Україна-ЮНЕСКО» та Національний університет оборони України 3-4 жовтня 2012 року проводять Міжнародну  конференцію на тему «Синьоводській битві – 650: стан досліджень, дискусійні проблеми, перспективи».

         У КОНФЕРЕНЦІЇ ВІЗЬМУТЬ УЧАСТЬ НАСТУПНІ ІНСТИТУЦІЇ:

Посольство Литовської Республіки в Україні;

Посольство Республіки Білорусь в Україні;

Інститут історії України НАН України;

Інститут археології НАН України;

Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка;

Київський Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова;

Кіровоградський державний університет імені Володимира Винниченка;

Кіровоградська філія Центру досліджень історії Поділля Інституту історії України НАН України при Кіровоградському державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Вінницький державний університет;

Вінницька обласна організація Національної спілки краєзнавців України;

Вінницька філія Центру досліджень історії Поділля Інституту історії України НАН України при Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка;

Всеукраїнська громадська організація «Український інститут воєнної історії.

 

ПІД ЧАС КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ОБГОВОРЕННЯ НАСТУПНИХ ПРОБЛЕМ:

 

-         Синьоводська битва в літописних та історіографічних джерелах.

-         Дослідження Синьоводської битви кінця ХІХ – початку ХХ ст.

-         Сучасний стан наукових досліджень Синьоводської битви.

-         Місце Синьоводської битви в середньовічній історії Європи.

-         Приєднання руських земель до ВКЛ

-         Військові кампанії ВКЛ на українські землі

-         Літописний Коршев як ключ до Синьоводської битви.

-         Реконструкція перебігу битви.

-         Маршрут війська Ольгерда після битви: дискусійні питання.

-         Сині Води в усній народній творчості.

-         Значення Синьоводської битви для історичної долі України.

 

28/03/2012

 

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

 

  

 

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Винниченка

 

 

Проводять

6 – 7 червня 2012 року

 

Міжнародну наукову конференцію

 

“СИНЬОВОДСЬКА БИТВА 1362 РОКУ

В КОНТЕКСТІ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ІСТОРІЇ

СХІДНОЇ ЄВРОПИ”

 

Робота конференції планується за такими напрямками:

 

  • Актуальні проблеми середньовічної історії Європи та України.
  • Золотоординський період на теренах Cхідної Європи: археологія, історія, нумізматика.
  • Експериментальна археологія.
  • Литовська доба за даними історії та археології.
  • Історіографія та історія досліджень проблем Синьоводської битви.
  • Синьоводська битва в історичній долі Русі, Литви та Орди.

 

Конференція відбудеться на базі Кіровоградського державного педагогічного університету за адресою: 25 006,  м.Кіровоград, вул. Шеченка,1. Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць.

Статті обсягом 10 – 15 сторінок приймаються в електронному та в роздрукованому варіантах до 1 травня  2012 року.  Робочі мови конференції – українська та інші.

 

Вимоги до оформлення матеріалів:

Параметри сторінки: поля ― зліва 3,5 см, справа ― 1, угорі та знизу ― 2 см; сторінки нумеруються внизу у правому куті. Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 14 пунктів без переносів, інтервал між рядками – 1,5. Допускається виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням.

Посилання робити у квадратних дужках (напр. [5, с.43], для архівних документів – [5, арк. 56]). Джерела та література подаються в алфавітному порядку в кінці тексту за загальноприйнятими вимогами.

Інформація про автора подається в кінці статті (прізвище, ім’я, по батькові, навчальний заклад,  адреса, контактні телефони, е-mail).

 

Статті та підтвердження щодо участі в роботі конференції надсилати за вказаною  адресою та на е-mail: a-chorniy@rambler.ru.

 

Контактна особа від КДПУ: Чорний Олександр Васильович (097) 552 80 84

 

Дотримання вимог до оформлення статей є обов’язковим для включення їх у збірник матеріалів конференції.

 

Оргкомітет конференції

 

11/01/2012

   21 грудня 2011 року Сейм Литовської Республіки направив звернення до Верховної Ради України щодо відзначення 650-ї річниці Битви на Синіх Водах.

 

ОБРАЩЕНИЕ

СЕЙМА ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

К ВЕРХОВНОЙ РАДЕ УКРАИНЫ ПО ПОВОДУ ОТМЕЧАНИЯ 650-Й ГОДОВЩИНЫ БИТВЫ НА СИНИХ ВОДАХ

 

от 21 декабря 2011 г.

Вильнюс

 

   Сейм Литовской Республики,

  стремясь развивать дух дружбы и сотрудничества между Литовской Республикой и Украиной;

  будучи уверенным в том, что оживление исторической памяти обоих государств и народов, познание общего наследия и исторической правды, а также ее современное осмысление могут оказать значительное содействие на укрепление этих отношений;

  напоминая, что состоявшаяся 650 лет тому назад осенью 1362 г. или 1363 г. битва на Синих Водах (река Синюха) стала величайшей победой Великого Княжества Литовского над Золотой Ордой, изменившей не только государственные границы, но и всю географическую карту европейской цивилизации, в которую была включена и Украина;

   учитывая то, что Верховная Рада Украины приступила к обсуждению вопроса об отмечании 650-й годовщины битвы на Синих Водах в государственном масштабе и предлагает оценивать битву на Синих Водах в качестве исторической победы украинского народа над игом Золотой Орды;

  приветствуя Верховную Раду Украины, которая приступила к рассмотрению инициативы отмечания победы в битве на Синих Водах при сотрудничестве с Литовской Республикой,

   отмечает, что Сейм Литовской Республики одобрил бы создание совместного организационного комитета обоих государств по отмечанию 650-й годовщины битвы на Синих Водах в ближайшее время;

    призывает Ассамблею Сейма Литовской Республики и Верховной Рады Украины обсудить вопросы сотрудничества обоих государств в ходе организации мероприятий, посвященных 650-й годовщине битвы на Синих Водах;

   обращается с просьбой к правительствам обоих государств о заключении в ближайшее время соглашения относительно такого сотрудничества, в котором было бы предусмотрено:

   – включение организаций, научных учреждений и представителей общественности, осуществляющих проект «650-я годовщина битвы на Синих Водах», в организационный комитет по отмечанию 650-й годовщины битвы на Синих Водах;

  – составление конкретного плана мероприятий по отмечанию 650-й годовщины битвы на Синих Водах в обоих государствах и выделение финансирования на осуществление данного плана;

  – включение мероприятий по отмечанию 650-й годовщины битвы на Синих Водах в список официальных мероприятий, связанных с председательством Литовской Республики в Совете Европейского Союза;

     предлагает другим органам власти Литовской Республики и общественным организациям согласно характеру своей деятельности сотрудничать с соответствующими органами Украины по поводу отмечания годовщины битвы на Синих Водах, а также предпринять другие связанные с этим историческим событием меры по собственной инициативе, включая нижеперечисленные меры, но не ограничиваясь ими:

   – Министерству охраны края Литовской Республики – совместно с соответствующими органами Украины, если они согласятся, организовать показательные мероприятия по военному сотрудничеству и (или) исторической реконструкции битвы;

  – научно-исследовательским учреждениям Литвы – совместно с соответствующими учреждениями Украины подготовить и издать академические и популярные издания, посвященные этой битве и ее историческому периоду;

   – Банку Литвы – выпустить монету по случаю 650-й годовщины битвы на Синих Водах;

   – акционерному обществу «Почта Литвы» – издать посвященную этому событию почтовую марку;

  – Литовскому национальному радио и телевидению – создать цикл просветительских передач, знакомящих литовскую и международную общественность со значением битвы на Синих Водах и ее историческим контекстом;

    надеется, что официальное отмечание 650-й годовщины битвы на Синих Водах на уровне обоих государств будет очень полезным для дальнейшего сотрудничества Литовской Республики и Украины не только в области культуры, но и в других важных для обоих государств областях, а также будет поощрять интерес граждан государств-членов Европейского Союза к культуре и истории Восточной Европы.

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕЙМА                                                                ИРЕНА ДЯГУТЕНЕ

 

03/11/2011

   2 листопада 2011 року в приміщенні Національного університету оборони  відбулась всеукраїнська наукова конференція «ЛОКАЛІЗАЦІЯ МІСЦЯ СИНЬОВОДСЬКОЇ БИТВИ 1362 РОКУ: СИНЮХА ЧИ СНИВОДА».

  Організаторами конференції виступили Національний університет оборони України та Товариство воєнних істориків при Міжнародному благодійному фонді «Україна – ЮНЕСКО».

  В роботі конференції взяли участь вчені та фахівці не тільки з України, а і з Республіки Білорусь та Литовської Республіки. Приємно відзначити участь в цьому заході аташе з питань культури Посольства Литовської Республіки в Україні пані Дайви Дапшєнє.

  Серед учасників конференції - представники Національного університету оборони України, Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка та Кіровоградського державного педагогічного університету ім.В.Винниченка, Національного педагогічного університету ім.Драгоманова, науково-дослідного центру гуманітарних проблем ЗСУ та Національного військово-історичного музею ЗСУ, Всеукраїнської громадської організації «Український інститут воєнної історії», Кіровоградської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, Вінницької філії Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України при Кам’янець-Подільському національному університеті ім. І.Огієнка, Вінницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України, представники інших наукових і громадських організацій.

  Основна мета конференції – залучення громадськості до вивчення однієї із значущих подій в історії створення держави Україна – битви на  Синіх Водах у 1362 році та сприяння дослідженню цих подій.

  За дослідженнями істориків саме цю битву можна вважати однією з підвалин, які вплинули на формування сучасної України, адже результатом Синьоводської битви стало остаточне звільнення сучасної території України від монголо-татарського ярма.

  Учасниками конференції були всебічно розглянуті та обговорені питання  локалізації місця битви 1362 року литовсько-руського війська на чолі з князем Ольгердом із татарськими ордами ханів Котлубуга, Качибея і Дмитра-Солтана на річці Синя Вода, висвітлені окремі питання перебігу подій битви через представлення сучасних досліджень і поглядів на проблему.

   Увазі учасників були запропоновані цікаві доповіді, серед яких «ЗАГАЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ ТЛО СИНЬОВОДСЬКОЇ БИТВИ 1362 РОКУ»- ПАШКОВЕЦЬ М. Д., «ВІД ХИБНИХ ТРАКТУВАНЬ, СВІДОМИХ ПЕРЕКРУЧЕНЬ,  БЕЗПІДСТАВНИХ ТВЕРДЖЕНЬ І ЗАМОВЧУВАНЬ ДО ІСТОРИЧНОЇ ПРАВДИ: НЕОБХІДНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ МІСЦЯ СИНЬОВОДСЬКОЇ БИТВИ» - ЛИТВИН С. Х., «РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ФАХІВЦІВ КІРОВОГРАДСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В.ВИННИЧЕНКА ЩОДО ЛОКАЛІЗАЦІЇ МІСЦЯ БИТВИ 1362 РОКУ» - КОЗИР І. А., «МАРШРУТ ПОХОДУ РУСЬКО-ЛИТОВСЬКОГО ВІЙСЬКА 1362 РОКУ – КЛЮЧ ДО ЛОКАЛІЗАЦІЇ ЛІТОПИСНИХ КОРЧЕВА, СИНЬОЇ ВОДИ, БІЛОБЕРЕЖЖЯ, ТОРГОВИЦІ ТА ЗВЕНИГОРОДА «- ДОРОШ М. Н. та багато інших.

  Після виступів відбулося широке обговорення проблематики конференції між доповідачами та гостями.

  Учасниками конференції було прийнято рішення  про відзначенню  650 річчя  Синьоводської битви та підготовку до проведення в 2012 році міжнародної  конференції «Синьоводська битва: історична подія та її контексти», яка  передбачає широке залучення зацікавлених фахівців з Литви, Білорусі та Російської Федерації та початок збору матеріалів для ювілейної міжнародної конференції.

 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ

учасників Всеукраїнської наукової конференції на тему «Територіальна локалізація Синьоводської битви 1362 року: Синюха чи Снивода»,

до наукової громадськості України

 

         2 листопада 2011 року                                                                                          м. Київ

 

 

         Всеукраїнська наукова конференція на тему «Територіальна локалізація Синьоводської битви 1362 року: Синюха чи Снивода», організована Національним університетом оборони України та Товариством воєнних істориків при Міжнародному благодійному фонді «Україна – ЮНЕСКО», за участю Всеукраїнської громадської організації «Український інститут воєнної історії», Кіровоградської філії Центру досліджень історії Поділля Інституту історії України НАН України при Кіровоградському державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Вінницької філії Центру досліджень історії Поділля Інституту історії України НАН України при Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, Вінницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України, інших наукових та громадських організацій та окремих науковців і дослідників

         дійшла наступних висновків:

 

         Синьоводська битва 1362 року литовсько-руського війська на чолі з князем Ольгердом із татарськими ордами ханів Котлубуга, Качибея і Дмитра-Солтана на річці Синя Вода є історичною подією українського, литовського і білоруського народів, яка має стояти в ряду славних героїчних подвигів і вселяти почуття гордості та великої поваги до наших далеких предків. Саме вона (18 років раніше Куликовської битви) підірвала могутність Золотої Орди, поклала початок визволенню слов’янських народів від татарського поневолення та їх об’єднанню в  рамках Великого князівства Литовського і Руського, започаткувала інтеграцію руських земель з європейськими державами і народами на засадах і формах відмінних від абсолютиської монархії Московії.

         Проте, вона була навмисне замовчувана офіційною історіографією всіх попередніх часів, з намаганням взагалі викреслити її з історичного процесу.

         Зроблений на даний час аналіз літописних джерел не дозволяє однозначно стверджувати про чітку локалізацію місця битви.

         Основна дискусія ведеться навколо двох точок зору: віднесення місця локалізації битви до річки Синюха в район селища Торговиці (нині Кіровоградська область) або на пограниччя Волині, Київщини і Поділля на річці Снивода, в районі сіл Уланів, Воронівці, Рибчинці, Зозулинці та ін. 

         Для наукового підтвердження даних передбачень щодо локалізації місця битви необхідно провести подальші  комплексні наукові дослідження. Правдива територіальна локалізація битви на Синій Воді відкриє можливість наукового переосмислення тогочасних історичних процесів, подальших наукових досліджень спільної боротьби українського, литовського і білоруського народів проти золотоординського поневолення та детальнішого дослідження Синьоводської баталії, прив’язки майбутніх археологічних пошуків до конкретної території тощо.

 

         Конференція пропонує:

 

         Враховуючи важливе історичне та міжнародне значення Синьоводської битви та з огляду її на 650-річчя, що виповнюється у вересні 2012 року, всім зацікавленим науковим установам і організаціям, навчальним і освітнім закладам науково-історичним інституціям і товариствам долучитися до вивчення, правдивого висвітлення та популяризації цієї історичної події.

         Від імені конференції звернутися до Президента України з пропозицією щодо відзначення у вересні 2012 року на міждержавному рівні (за участю делегацій Литви і Білорусії)  650-річчя Синьоводської битви, для чого видати відповідне розпорядження, в якому передбачити:

         - проведення у вересні 2012 року урочистих заходів присвячених 650-й річниці Синьоводської битви;

         - проведення весною 2012 року міжнародної наукової конференції, присвяченої 650-річчю Синьоводської битви із залученням науковців Литви, Білорусії, Польщі, Росії тощо;

         - проведення воєнно-історичної гри-реконструкції Синьводської битви;

         - продовження науковими установами, організаціями та товариствами цільових комплексних наукових досліджень Синьоводської битви, включно із здійсненням наукових проектів в  закордонних наукових установах;

         - внесення до наукових програм археологічних наукових установ та організацій археологічних досліджень на вірогідних місцях битви;

         - створення меморіального комплексу, історичного музею та пам’ятних знаків на місці Синьоводської битви; 

         - упорядкування і збереження курганів і могильників, пов’язаних з битвою, включно із забороною розорювання та ведення сільськогосподарських робіт на місцях курганів та могильників у вірогідному районі битви;

         - виготовлення пам’ятної медалі, пам’ятної монети,  емблем, значків та іншої сувенірної атрибутики на честь 650-річчя Синьоводської битви;

         - випуск серії пам’ятних поштових марок та поштових конвертів присвячених битві 1362 року;

         - видання книг, журналів, буклетів до ювілею битви;

         - створення міжнародних туристичних маршрутів та розбудову туристичної інфраструктури на місцях Синьоводської битви.

 

         Конференція рекомендує оприлюднити доповіді, наукові висновки та дане звернення у спеціальному випуску науково-популярного журналу «Воєнна історія» та на інтернет-ресурсах учасників конференції.

 

         Конференція звертається до наукової громадськості України із закликом зосередити свої зусилля на відродження української воєнної історії,  її глибокому дослідженні, висвітленні та широкій популяризації в українському суспільстві.

 

 

За дорученням наукової конференції

звернення ухвалено на засіданні

Товариства воєнних істориків

при фонді «Україна-ЮНЕСКО»

29 листопада 2012 року.

 

 

Фоторепортаж.